Slovník spoločenského správania

Slovník spoločenského správania

Stolovanie a etiketa

 

Afterpárty – večierok pre vybraných hostí po kultúrnej alebo inej spoločenskej udalosti (koncert, módna prehliadka)

Aperitív – alkoholický nápoj podávaný pred jedlom, zvyčajne sú to vermúty, portské, suché šumivé vína a horké korenené likéry

Asertivita – je prejav človeka, ktorý zaujíma pevné a priame stanovisko a prezentuje ho okoliu nenásilným spôsobom

Banket – oficiálna slávnostná hostina

Digestiv – prípitok podávaný na konci pohostenia, v závere hostiny, vhodný je koňak, brandy, whisky, vodka, likéry a talianska grappa

Diplomacia v jednaní – schopnosť vnímať typ partnera, byť pri štylizácii opatrný, vyberať vhodné výrazy v prejave a prezentovať svoje názory v spoločnosti spôsobom, ktoré nikoho neurážajú

Empatia – schopnosť vcítiť sa do situácie druhých ľudí

Etiketa – pravidlá spoločenské správania i zvykov

Flirt – nezáväzné ľahkomyseľné dvorenie, prejavenie záujmu o ženu či muža

Matiné – kultúrny, slávnostný program, ktorý sa koná predpoludním, môže byť spomienkový alebo hudobný

Kar - hostina, spoločenské stretnutie po pohrebe

Komunikácia – verbálny dorozumievací kontakt medzi ľuďmi

Kondolencia – prejav sústrasti blízkym v prípade úmrtia

Konverzácia – rozhovor spoločenského charakteru, vyžadujúci istú dávku taktu

Oslovenie – pomenovanie človeka s jeho menom aj titulom, na ktorého sa obraciame

Párty – spoločenská zábava, večierok pre pozvaných hostí, počet závisí od veľkosti bytu či domu

Piknik – občerstvenie v prírode na výlete, jedlo si účastníci prinesú

Pohostenie – jedlá a nápoje ponúknuté hosťovi

Posturika – sú informácie vyjadrené polohou a držaním tela, ktoré vysiela signály okoliu

Pozdrav – konvenciou ustálený prejav úcty, náklonnosti

Pozvánka – tlačené pozvanie na spoločenskú udalosť (večierok, oslavu, promócie, svadbu)

Prestieranie – obrúsky z rôznych materiálov pod taniermi a misami pri podávaní jedla

Protokol – súhrn medzinárodne uznávaných noriem a pravidiel, ktoré určujú charakter oficiálnych kontaktov predstaviteľov diplomacie na rôznych podujatiach a ceremóniách

Raut – večierok vybraných ľudí 

Soaré – slávnostný spoločenský večer

Takt – správanie človeka, ktorý berie ohľad na ostatných v spoločnosti a vie adekvátne zareagovať v rôznych situáciách bez roho, aby niekoho urazil

Titulovať – osloviť človeka titulom, ktorý mu prináleží pre dosiahnuté vzdelanie alebo spoločenský post 

Tringelt – sprepitné či diškrécia pre čašníka v kaviarni či reštaurácii.

Tumbler – pohár na whisky bez stopky, býva polovysoká s ťažkým dnom.

Tykanie – oslovovanie blízkej, známej osoby

Večierok – malá spoločenská udalosť, zábava menšej spoločnosti známych ľudí

Vizitka – navštívenka, kartička so základnými údajmi o osobe, ktorá sa prišla predstaviť

Vykanie – oslovovanie osoby, ktorej prejavujeme ako staršej, nadriadenej alebo neznámej úctu

Zdvorilosť – výraz slušnosti, potlačenie vlastného ega a dobrovoľné podriadenie sa pravidlám spoločenského života

 

foto: www.morguefile.com


Komentár

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada