18.11.2013 14:38

Z Poštovej Cesta diabetikov

Aktuality

 

Nezdravý životný štýl a nedostatočná osveta spôsobujú, že na Slovensku môže do roku 2030 pribudnúť ďalších 400 000 diabetikov, čo znamená 60 nových diabetikov denne. Slovenská diabetologická spoločnosť spolu s partnermi upozornila na rastúci problém diabetu netradičným informačno-vzdelávacím podujatím v centre Bratislavy, počas ktorého sa Poštová ulica premenila na jeden deň na ViaDIA - Cesta diabetikov.  

Návštevníci si na podujatí mohli otestovať svoju fyzickú kondíciu a na rotopede si vybicyklovať ovocnú šťavu.

Vrcholné podujatie tohtoročného Svetového dňa diabetu ViaDIA - Cesta diabetikov združilo na jednom mieste lekárov, pacientov, pacientske organizácie, inovátorov zdravotnej starostlivosti, zástupcov samosprávy a predstaviteľov medzinárodných zdravotníckych organizácií. „Diabetes je pandémiou tretieho tisícročia. Týka sa každého z nás a nemôžeme tento problém ignorovať,“ zdôrazňuje riaditeľka kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku MUDr. Darina Sedláková. 

Predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka PhD., primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, a riaditeľka kancelárie WHO na Slovensku MUDr. Darina Sedláková premenovali Poštovú ulicu v centre Bratislavy slávnostne na jedno popoludnie na „ViaDia-Cestu Diabetikov“.

Hrozivé štatistiky

Predpokladá sa, že na celom svete má diabetes takmer 366 miliónov ľudí. Každých desať sekúnd diagnostikujú diabetes trom ľuďom. Pri súčasnom životnom štýle sa odhaduje, že do roku 2030 bude až 552 miliónov ľudí s cukrovkou. A na ochorenia súvisiace s diabetom sa vynaloží 2,5 až 15 percent z celkového ročného rozpočtu pre zdravotníctvo.

Slovensko pritom patrí medzi krajiny s prognózou významného nárastu počtu pacientov s diabetes mellitus. Už v súčasnej dobe má toto ochorenie viac ako 7 percent Slovákov čiže takmer 350 000 ľudí. Okrem toho odborníci predpokladajú ďalších 150 tisíc pacientov v zatiaľ nepoznanej, ale už jestvujúcej forme alebo v štádiu prediabetických syndrómov. Ak bude trend nárastu pokračovať, v roku 2030 bude žiť na Slovensku viac ako 600 000 ľudí s diabetom. „Aby sme spomalili vzostup ochorenia, rozhodli sme sa spojiť sily všetkých zainteresovaných a realizovať rozsiahly informačno-edukačný projekt pod názvom ViaDIA,“ vysvetľuje predseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti doc. MUDr. Emil Martinka, PhD.

 

Prečo Bratislava?

Na rastúci problém diabetu upozorňuje podujatie ViaDIA – Cesta diabetikov. Pri príležitosti Svetového dňa diabetu vyšlo v ústrety diabetikom aj Hlavné mesto SR Bratislava. S podporou primátora Milana Ftáčnika sa Poštová ulica symbolicky zmenila na jeden deň na ViaDIA – Cesta diabetikov. Práve Bratislava je totiž v rámci Slovenska krajom najviac postihnutým cukrovkou. Žije tu takmer dvojnásobný počet ľudí s diabetom ako napríklad v Prešovskom kraji pri prepočte na tisíc obyvateľov.

Partneri Svetového dňa diabetu - zľava:  MUDr. Vladimír Uličiansky (Slovenská diabetologická spoločnosť), MUDr. Daniela Pudelková (riaditeľka diabetologickej divízie Sanofi), Ing. Beáta Kujanová (komunikačná manažérka Sanofi a Zentiva Slovensko) a MUDr. Zbyněk Schröner (Slovenská diabetologická spoločnosť).

Projekt ViaDIA

Jedinečný projekt ViaDIA ukazuje, že žiť s cukrovkou plnohodnotne znamená zodpovedný prístup k ochoreniu a dodržiavanie všetkých pravidiel, ktoré si diabetes vyžaduje. Pravidelný pohyb, udržiavanie normálnej telesnej hmotnosti, zdravá výživa a sledovanie glykémie sú najlepšou prevenciou pred diabetom 2. typu. „Aby ste mohli viesť plnohodnotný a kvalitný život, potrebujete dostatok informácií,“ zdôrazňuje spoluautor projektu MUDr. Vladimír Uličiansky a dodáva: „Úspešná liečba cukrovky si vyžaduje, aby sa pacient stal aktívnym spolutvorcom svojej liečby.“

Generálnym partnerom projektu ViaDIA je spoločnosť Sanofi. „Usilujeme sa zvyšovať povedomie o výskyte diabetu a edukovať širokú verejnosť v snahe zlepšiť starostlivosť a manažment ochorenia na celom svete. Našou snahou je povzbudiť ľudí, aby pristupovali k diabetu aktívne. Chceme ich motivovať ku zdravšiemu životnému štýlu a prispieť tak k zníženiu negatívnych dopadov tohto ochorenia,“ hovorí Beáta Kujanová, komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi a Zentiva.

Podujatie organizované Slovenskou diabetologickou spoločnosťou podporili aj Hlavné mesto SR Bratislava, Kancelária Svetovej zdravotníckej organizácie na Slovensku, Zväz diabetikov Slovenska a občianske združenie DIADOR.

Viac informácií o živote s cukrovkou a jej prevencii nájdete na www.viadia.sk.

 .

redakcia Doma a Rada

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada


Poznáte svoju glykémiu?

Glykémia vyjadruje množstvo cukru v krvi. V prípade dlhotrvajúcich výkyvov nastávajú vážne zdravotné komplikácie. Hlavným cieľom liečby cukrovky je udržanie optimálnej hladiny glykémie, ktorá nalačno nemá byť vyššia ako 6,5-7,0 mmol/l a po jedle vyššia ako 8,0-10,0 mmol/l. Dlhodobo zvýšená glykémia môže viesť k ...

SLEPOTE: Cukrovka je vôbec najčastejšou príčinou slepoty a zhoršenia videnia.

AMPUTÁCII NÔH: 4 300 diabetikov príde ročne o nohu.

PROBLÉMOM SO SRDCOM: Ľudia s diabetom majú dvoj- až štvornásobne vyšší počet úmrtí na kardiovaskulárne ochorenia a na infarkt.

POŠKODENIU OBLIČIEK: Diabetes je najčastejšou príčinou nezvratného zlyhania obličiek.