05.05.2021 10:02

Pre deti so znevýhodnením

Aktuality

 

Rodičia nám po narodení dieťaťa často kladú mnoho otázok, ktoré sa týkajú spolunažívania s novým členom rodiny, pýtajú sa, aká je najdôležitejšia „terapia“, ako pomôcť svojmu dieťaťu zvládnuť emócie v ranom veku a porozumieť im. Rovnako ich zaujíma, akým spôsobom majú venovať pozornosť dieťaťu, ako zistiť čo od rodičov potrebuje, ako ho viesť k samostatnosti. V prípade súrodencov je potrebné venovať pozornosť všetkým deťom a prepájať ich a učiť vzájomnej  spolupráci.

Odpovede na tieto otázky hľadalo centrum včasnej intervencie Raná starostlivosť cez novú formu podpory – vzdelávacie videá. Prvé z nich vznikli vďaka projektu VTI - Veď tí interagujú 2. Nezisková organizácia Raná starostlivosť prevádzkuje Centrum včasnej intervencie pre rodiny s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. „Pandémia koronavírusu nám otvorila nové otázky, ako podporovať rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so znevýhodnením. Počas prvej vlny pandémie bola naša služba v teréne obmedzená. Preto sme začali vyrábať krátke videá s tipmi pre rodičov. Pomáhajú nám komunikovať rodičom najdôležitejšiu myšlienku našej práce, že deti sa lepšie rozvíjajú v naladenej interakcii a každodenných činnostiach,“ hovorí riaditeľka centra Zuzana Krchňavá.

 

Jedenkrát vidieť je lepšie ako stokrát počuť

Rodičom často počas návštev odpovedáme na ich otázky ohľadom vývinu dieťaťa. Sú to neraz zložité témy, ktoré potrebujú svoj čas. Vďaka metóde videotréning interakcií, ktorú v rodinách využívame, sme zistili, že pre rodičov je efektívnejšie, keď vidia, čo sa im vo vzťahu s dieťaťom deje, ako keď dostávajú rady od iných,“ vysvetľuje psychologička Andrea Ladecká. „To nás inšpirovalo priniesť rodičom krátke tutoriály, ku ktorým sa môžu kedykoľvek dostať a vrátiť. Sú vstupom do témy kvalitného vzťahu s dieťaťom a dávajú nám príležitosť o nich s rodičmi hovoriť,“ dodáva poradkyňa včasnej intervencie a videotrénerka interakcií Miroslava Ďurajková.

 

Tutoriály dostupné pre všetkých

Našou prvotnou motiváciou bolo podporiť rodiny v našom sprevádzaní. Pri zverejňovaní krátkych videí sme si uvedomili, že sa k nim môžu dostať aj iné centrá včasnej intervencie, ďalší odborníci a prostredníctvom nich aj mnoho ďalších rodín. Preto sme sa rozhodli sprístupniť tutoriály širokej verejnosti,“ hovorí Krchňavá.

Prvé dva tutoriály vznikli vďaka podpore Nadácie pre deti Slovenska z verejnej zbierky Hodina deťom 2020/2021. Jeden sa venuje intuitívnemu rodičovstvu a jeho významu u detí so zdravotným znevýhodnením. Druhý hovorí ako môžeme dieťaťu pomôcť porozumieť a zvládať jeho emócie. Ide o témy zaujímavé pre každého rodiča, ktorý má dieťa v rannom veku.

Scitlivovanie rodičov a verejnosti na tieto témy

Naša každodenná prax v rodinách nám poskytuje inšpiráciu na ďalšie témy, ktoré sú pre rodičov aktuálne. Napríklad čo je to v skutočnosti venovanie pozornosti a ako ovplyvňuje dieťaťa a jeho vzťah s rodičom. Ako môže byť užitočná zdieľaná pozornosť pre dieťaťa a jeho rozvoj. Tieto témy sa týkajú širokej škály rodín vrátane rodín s nevidiacimi deťmi a s deťmi s centrálnou zrakovou poruchou (CVI). Preto pripravujeme aj témy, ktoré budú ušité na mieru práve pre ne.

Chceme rodičom názorne ukázať, ako sprístupniť podnety z okolitého sveta aj deťom, ktoré nevidia, ako ich rovesníci. Bežné, spontánne učenie, keď vidiace deti napodobnia to, čo vidia u dospelých, u nevidiacich detí nefunguje. Preto potrebujú podporu,“ hovorí tyflopédka Halka Tytykalová. Preto vytvárame na našom webe platformu pre rodičov a odborníkov, pracujúcich s rodinami. Nájdete tam tutoriály a ďalšie vzdelávacie materiály z oblasti zraku, interakcie, pohybu a iných zaujímavých tém. Našimi aktivitami zároveň robíme osvetu pre širokú verejnosť a upozorňujeme na potreby rodín s deťmi so zdravotným znevýhodnením.

Viac na www.ranastarostlivost.sk

 

FOTO: Raná starostlivosť

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada