25.03.2020 11:51

Farebné nemocnice deťom

Aktuality

 

Aj v týchto pohnutých dňoch sa dejú dobré veci. V Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH) bola otvorená nová ambulancia na liečbu detských očných ochorení v rámci Kliniky detskej oftalmológie LF UK a NÚDCH. Prispel aj projekt Farebné nemocnice - ide už o 13. pomoc detským oddeleniam slovenských nemocníc.

Napriek tomu, že celosvetová situácia nie je v týchto dňoch príliš pozitívna, dejú sa aj príjemné veci. Jednou z nich je otvorenie novej ortopticko-pleoptickej ambulancie pre deti na bratislavských Kramároch. ,,Veľmi nás teší, že sa nám podarilo v nových priestoroch vytvoriť pre našich pacientov lepšie podmienky na liečbu očných ochorení. Komplexnú zdravotnú starostlivosť – vrátane samotnej liečby, ktorá je pre deti navyše veľmi pútavá, lebo im v mnohom pripomína hru – dostanú v krajšom, bezpečnejšom a pre deti veľmi atraktívnom prostredí,“ povedal generálny riaditeľ NÚDCH, MUDr. Ladislav Kužela, ktorý poďakoval za každú pomoc pri budovaní tejto modernej ambulancie. Ambulancia je určená pre deti s tupozrakosťou, poruchami binokulárneho videnia a škúlením. Priestorovo je rozdelená na dve časti - vyšetrovňu a cvičebňu. Nové priestory umožnia zvýšiť počet liečených detí z 10 na 20, predovšetkým v špeciálnej ortopticko-pleoptickej cvičebni. Ambulancia bude slúžiť pre detských pacientov z celého Slovenska.

 

Farebné nemocnice prispeli sumou 18 000 eur

Celková rekonštrukcia vrátane nového nábytku stála 44 000 eur, charitatívny projekt značky švédskej prírodnej kozmetiky Oriflame prispel sumou 18 000 eur. Steny zdobia tradičné ilustrácie, ktoré detičky zabavia napríklad aj pri čakaní na vstup do ambulancie. Ich vyhotovenie bolo zverené už niekoľkýkrát do rúk talentovanému maliarovi Marekovi Maestovi: „V tomto prípade sme zvolili okrem tradičnej maľby na steny aj maľbu na plátna, aby sa s obrazmi dalo hýbať v prípade potreby presunov v rámci novej ambulancie. Pôvodne sme chceli ambulanciu aj slávnostne otvoriť, pandemická situácia nám to neumožnila,” povedala marketingová managerka Oriflame Slovensko, Natália Ormandy.

Nič to však nemení na našej radosti z toho, že sme opäť mohli prispieť na dobrú vec. Pri výbere účelu sme totiž zohľadnili napríklad aj fakt, že populačný výskyt škúlenia a s ním súvisiacich porúch zrakových funkcií a hybnosti očí predstavuje u detí na Slovensku asi 5 až 7 %, a so zvyšovaním počtu predčasných pôrodov stále narastá.”

 

Prispieť môžete aj vy

Do projektu Farebné nemocnice sa môže zapojiť každý. V prípade Kliniky detskej oftalmológie na bratislavských Kramároch išlo v poradí už o 13. pomoc zo strany projektu. „Peniaze získavame z členského poplatku pri prvej objednávke, výťažok z ktorého putuje práve na projekt Farebné nemocnice. Každý však môže pri nákupe prostredníctvom nášho webu prispieť sumou 50 centov, ale tiež štyrikrát ročne nákupom konkrétnych produktov z ponuky Oriflame,” vysvetlila Natália Ormandy, ktorá zároveň dodala, že samotní poradcovia a poradkyne Oriflame prichádzajú pravidelne s námetmi na to, ktorá nemocnica v ktorom regióne by mohla byť do projektu zapojená.

Projekt Farebné nemocnice doposiaľ vynovil tieto slovenské nemocnice:

 • Detská klinika A. Getlíka Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke
 • Detské oddelenie Nemocnice F. D. Roosvelta v Banskej Bystrici
 • Fyziatricko - rehabilitačné oddelenie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach
 • Foniatrické oddelenie Nemocnice s poliklinikou sv. Cyrila a Metoda na Antolskej ulici v Petržalke
 • Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
 • Všeobecná nemocnica v Žiari nad Hronom
 • Dojčenské oddelenie Kliniky detskej chirurgie DFNsP v Bratislave
 • Pediatrické oddelenie Nemocnice vo Zvolene
 • Detské oddelenie Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou MUDr. L. Nádašiho-Jégého v Dolnom Kubíne
 • Detská ORL klinika na bratislavských Kramároch
 • Detská fakultná nemocnica v Košiciach
 • Detské oddelenie Univerzitnej nemocnice Martine
 • Detské oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Brezne
 • Klinika detskej oftalmológie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave

Snahou Oriflame je celosvetovo, nielen doma na Slovensku, zaoberať sa kvalitou života detí a ich postavením,” povedala Natália Ormandy. „Preto na Slovensku funguje projekt Farebné nemocnice a 2% z daní každoročne podporujeme neziskovú organizáciu Plamienok. Oriflame globálne navyše podporuje World Childhood Foundation a v roku 2017 sa spoločnosť stala členom The Responsible Mica Iniciative, cieľom ktorej je odstrániť detskú prácu a neprijateľné pracovné podmienky pri dolovaní prírodného sľudového prášku využívaného na výrobu kozmetických dekoratívnych produktov.”

Viac sa dozviete na webových stránkach www.oriflame.sk a www.nudch.eu .

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada