28.09.2012 18:01

Dobrá duša už aj na webe

Aktuality

 

Prežívať zaslúžený dôchodok sa dá rôznymi spôsobmi. Niekto sa s chuťou a konečne naplno venuje koníčku, na ktorý nemal doteraz čas, iný po strate pracovných povinností absolvuje skôr depresívnejšie obdobie. A sú aj takí seniori, ktorí v sebe aj v tejto fáze života nachádzajú dostatok energie a chuť pomáhať druhým. Aktívne hľadajú možnosti vo svojom regióne a začínajú „kariéru“ dobrovoľníka. Na druhej strane existujú spoločnosti, ktoré si ochotu seniorov pomáhať slabším a zraniteľnejším všímajú a snažia sa na túto sociálne nadštandardnú aktivitu upozorniť verejnosť.

 

Takýmto projektom je aj Dobrá duša, ktorý pripravila spoločnosť Hartman-Rico paralelne v Českej republike i na Slovensku. Cieľom je vyhľadávať sociálne ladené aktivity ľudí v zrelom veku a v tejto činnosti ich aj podporiť. Spoločnosť tak chce oceniť pozitívny prístup k životu, ktoré ho výsledkom sú dva dôležité momenty. Prvým je konkrétna pomoc tým, ktorí to potrebujú, a druhým jedinečná psychická motivácia pre samotných dobrovoľníkov, ktorí aj v staršom veku nachádzajú nový zmysel života.

 

Prihovára sa aj webová stránka

Aktuálne sa filozofia projektu všetkým záujemcom prezentuje už aj na webovej stránke www.dobra-dusa.sk. Obsahuje aj presné podmienky pre účasť na projekte. Prihlásiť sa môže každý osobne alebo tak môže urobiť niekto blízky či známy, prípadne inštitúcia, ktorej dobrovoľník pomáha. Porota potom vytipuje užší výber finalistov, z ktorých vyberie najlepších dobrovoľníkov roka a výsledky zverejní na jar 2013.

Kritéria sú jednoduché:
  • Kandidát na titul Dobrá duša musí ako dobrovoľník vykonávať svoju prácu dlhodobo, minimálne tri mesiace.
  • Nemôže byť v príbuzenskom stave s osobou, ktorej pomáha, ani nepoberať za pomoc žiadnu finančnú odmenu.
  • Orientácia činnosti musí smerovať na pomoc iným seniorom v domovoch sociálnych služieb.
  • Akceptujú sa účastníci vo veku 65 rokov a viac.

 

Aktívni ako v mladosti

Výsledok hľadania tipov a zbierania prihlášok dobrovoľníkov  je zrozumiteľný – zviditeľnenie a predstavenie všetkých obetavých ľudí, ktorí ani v zrelom veku neváhajú venovať svoj čas a energiu druhým. Organizátori tohto jedinečného projektu chcú verejnosti ukázať konkrétnych seniorov, ktorí napriek pokročilému veku a tiež navzdory spoločenskej predstave nechcú v starobe len dožívať, ale od gruntu svoj život ovplyvňovať, ako to robili pred pár desaťročiami. Majú príležitosť angažovať sa v niektorom zo 600 slovenských domovov sociálnych služieb so 18 tisíc klientmi, z ktorých asi 20 percent je imobilných. A mnohí tak už robia.

 

Poznámka:

Projekt Dobrá duša vznikol z iniciatívy spoločnosti Hartmann – Rico s podporou partnerov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb a Rozhlasu a televízie Slovenska. Všetky ďalšie informácie vrátane prihlášky, nájdete na webových stránkach www.dobra-dusa.sk.

 

redakcia Doma a Rada, foto: www.morguefile.com

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada