16.09.2019 18:08

Atopická dermatitída komplikuje život, ale...

Zdravie a krása – K vitalite a zdraviu

 

Stále viac Slovákov má diagnostikovaný kožný problém atopická dermatitída. Toto ochorenie sa nedá vyliečiť, ale pri dobrej liečebnej disciplíne pacienta a každodennej starostlivosti o pokožku sa dá zvládnuť. V tomto prípade totiž nejde o život, skôr o jeho kvalitu.

Atopická dermatitída (AD) alebo atopický ekzém, je chronické, imunitne sprostredkované ochorenie, ktoré je systémové, nevyliečiteľné, viditeľné na koži a môže výrazne zhoršovať kvalitu života nielen samotných pacientov, ale aj ich rodín. S ochorením sa spája mnoho mýtov a okrem kože pacienta napáda aj psychiku človeka. Odborníci vyzývajú na väčšie porozumenie voči pacientom s AD a osvetu o tomto ochorení, a práve preto bol 14. september vyhlásený za “Deň atopickej dermatitídy”.

 

Nevyliečiteľná, ale liečiteľná

Atopická dermatitída je neinfekčné, autoimunitné, chronické zápalové ochorenie, pri ktorom sa striedajú lepšie a horšie obdobia. Nevyvolávajú ju mydlá či pracie prostriedky a najlepším liekom určite nie je med. Rovnako sa proti atopii nedá zaočkovať a nevylieči ju ani kokosový olej. Toto je len niekoľko z mýtov o ochorení, ktoré laická verejnosť často zľahčuje.

Atopická dermatitída je viac ako len stav kože. Je to ochorenie spôsobené nadmernou aktiváciou prirodzeného obranného systému tela. Ide teda o imunologické ochorenie, pri ktorom veľmi citlivý imunitný systém reaguje aj na tie najmenšie alergény alebo dráždivé látky a táto reakcia spôsobuje spustenie zápalových procesov. Takže prejavy, ktoré sú zreteľné na povrchu, sú iba viditeľnými príznakmi hlbšieho zápalového ochorenia. Podľa slov prednostky Dermatovenerologickej kliniky LF UK prof. MUDr. Márie Šimaljakovej: „AD najčastejšie postihuje oblasti ako sú kolená, lakte, krk, dlane a líca. Aj v období, keď je pokožka čistá, teda bez lézií, a pacient práve netrpí svrbením, môže byť zápal pod povrchom kože stále aktívny a je len otázkou času, kedy sa prejavy opäť objavia. To je dôvod, prečo sa pri atopickej dermatitíde opakovane striedajú obdobia zlepšenia a zhoršenia, tzv. vzplanutia  alebo exacerbácie.”

 

Kombinácia viacerých alergií

Intenzita, frekvencia a rozsah exacerbácií sú u každého pacienta rôzne a môžu sa objaviť kdekoľvek na tele. Okrem toho sa až u 72% osôb so stredne ťažkou a ťažkou AD vyskytujú ďalšie alergie, ako je astma, potravinové alergie, alergická nádcha, nosové polypy či chronické zápaly prínosových dutín. „Stredne ťažká až ťažká AD je charakterizovaná bolestivými léziami na veľkých alebo citlivých častiach tela a môžu pokrývať viac ako 50% povrchu tela. Symptómy zahŕňajú vytrvalé intenzívne svrbenie, suchosť kože, praskanie, začervenanie, tvorbu chrást a mokvanie. Vytrvalé škriabanie postihnutých častí môže poškodiť kožu a zvyšuje potom riziko infekcie, ľahší vstup baktérií a alergénov“, uviedol doc. MUDr. Dušan Buchvald, prezident Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti.

Podľa odborníka je veľkým problémom akákoľvek infekcia, napríklad ak sa napríklad herpes rozšíri z úst na telo, pre atopika to môže byť životu nebezpečná situácia.

 

Počet pacientov rastie

Toto ochorenie kože v súčasnosti postihuje 2-10 % svetovej populácie a odhaduje sa, že približne 10-40% detí s AD trpí stredne závažnou formou ochorenia. Presnú príčinu AD nepoznáme, vedci však hovoria, že ide o kombináciu genetiky a ďalších faktorov.

Ochorenie sa vyskytuje v rodinách, preto ak má rodič atopickú dermatitídu alebo zápasí s astmou, existuje 50% pravdepodobnosť, že dieťa bude mať aspoň jedno z týchto ochorení. Riziko zápalu a praskania kože zvyšuje aj alergény z vonkajšieho prostredia, častými sú potraviny, napríklad citrusové plody či čokoláda. “Atopická dermatitída je v súčasnosti najčastejším chronickým zápalovým kožným ochorením detského veku. Postihuje 12 - 16 % detskej populácie a jeho výskyt stúpol za posledných 30 rokov až 3-násobne. I keď vekom môžu príznaky AD samovoľne ustupovať, u časti pacientov pretrvávajú do dospelosti. Charakter a chronický priebeh vyžaduje celoživotnú každodennú starostlivosť o kožu, dobrý vzťah medzi pacientom a lekárom, ale aj trpezlivosť a disciplínu zo strany pacienta.“, uviedla dermato-alergologička MUDr. Jana Nemšovská, MHA, MPH.

 

Trpí aj psychika pacienta

Atopická dermatitída je ochorenie, ktoré napáda nielen kožu, ale do značnej miery ovplyvňuje aj psychiku pacienta. Vzhľadom k tomu, že viditeľné symptómy a lézie AD sa často objavujú na rukách a tvári, mnohí dospelí s AD sa hanbia a potom sa vyhýbajú kontaktu s ľuďmi  i spoločenským aktivitám. To môže negatívne ovplyvniť študijné plány alebo profesionálnu kariéru, niektoré zamestnania pre ľudí s týmto viditeľným defektom nie sú vôbec vhodné. Až 40% dospievajúcich a jedna štvrtina detí s AD zažila šikanovanie pre svoj vzhľad a polovica z nich sa cítila nešťastne a depresívne. Pacienti navyše trpia pre nočné svrbenie nedostatkom spánku a následne zníženou výkonnosťou v práci, bývajú často neurotickí, vykazujú známky hypochondrie a zvyknú mať problémy s ovládaním hnevu. Dospelí pacienti sa v dôsledku ochorenia cítia zahanbení, majú nízke sebavedomie a často sú odrezaní od sociálnych a rekreačných aktivít. Sú frustrovaní z ochorenia, pociťujú hanbu pre svoj vzhľad či hnev na vlastné telo. Rodičia dieťaťa s touto diagnózou zase bojujú s chronickou únavou, pretože sa musia striedať pri malom pacientovi a držať mu počas noci rúčky, aby sa neškrabalo. „Atopická dermatitída je náročné ochorenie nielen pre pacientov, ale aj pre rodiny. Čo môžu zdraví ľudia v spoločnosti urobiť, je vyjadriť pochopenie a podporu pacientom s atopickou dermatitídou, ktorú nie je možné úplne vyliečiť. Pocit spolupatričnosti a pochopenia môže pacientom pomôcť ochorenie zvládať a uľahčiť ich emocionálnu záťaž.“, uviedla psychologička Mgr. Silvia Schmidtmayerová.

 

Choroba ma zaskočila a zmenila mi život

Matúš Bišťan sa pred desiatimi rokmi ako 28-ročný mladý muž chystal s manželkou na príchod tretieho dieťatka a riešili aj nové bývanie. U dovtedy zdravého mladého muža sa zrazu objavil celo kožný zápal v takom rozsahu, že sa nedal zvládať. Najbližšie mesiace patrili k najťažším. Striedal pobyty v nemocnici a v kúpeľoch, ale stav sa veľmi nezlepšoval. Okrem fyzickej nepohody trpel nedostatkom spánku, napokon sa to podpísalo pod zlý psychický stav. Až po dvoch rokoch mu nastavili správnu liečbu. „Bolo to pre mňa a doteraz stále je veľmi citlivé obdobie, ale už som sa s chorobou zmieril, naučil sa s ňou žiť. Našťastie zápal ustúpil a ja nemám ložiská na tvári, takže okolie ma vníma bez problémov. Jedine sa ma pýtajú, či som prišiel z dovolenky od mora, lebo moja pokožka je celoročne červená,“ hovorí pacient. Najviac sa obáva, že podobné ťažkosti budú mať raz jeho deti, hoci zatiaľ sú zdravé.  Pretože ide o geneticky podmienené ochorenie. V každom prípade im bude môcť aspoň poradiť, ako problém zvládať.

Ale choroba ho niečo aj naučila - nemať veľké očakávania, dôležité je mať dobré dni, aby život prebiehal bez komplikácií.

 

Aktuálne možnosti liečby

Prvým krokom je vždy liečba vonkajšia, tzv. lokálna. Ide o celé spektrum lokálnych imunosupresív, kortikosteroidných, dechtových a antimikrobiálnych krémov a mastí. Pri stredne ťažkej až ťažkej AD, keď lokálna liečba nestačí, lekári indikujú liečbu vnútornú, tzv. systémovú, prípadne fototerapiu. K systémovej liečbe patria antihistaminiká, antibiotiká a imunomodulanciá. Veľká časť týchto dostupných liekov sa však v praxi využíva len na zvládnutie období exacerbácií, a kvôli širokému spektru nežiaducich účinkov je ich užívanie časovo limitované.

Pokrok v  štúdiu podstaty atopickej dermatitídy však so sebou prináša vývoj nových systémových liekov, ktoré cielene zasahujú do zápalového procesu, ktorý sa podieľa na vývoji tohto ochorenia. Prvou takouto liečbou je biologická liečba od spoločnosti Sanofi Genzyme, ktorá pre lekárov a pacientov predstavuje nádej na dlhodobé riešenie nekontrolovanej atopickej dermatitídy. Už od tretieho dňa po začatí liečby významne redukuje svrbenie. Následne redukuje lézie s pretrvávajúcou dlhodobou kontrolou ochorenia po dobu viac ako 52 týždňov. Predstavuje významné zlepšenie kvality života v emocionálnej, fyzickej a psychologickej oblasti (nedostatok spánku, úzkostné stavy, sociálna izolácia) a má veľmi priaznivý bezpečnostný profil. Toto terapeutické riešenie pre lekárov a pacientov predstavuje nádej na  dlhodobé riešenie nekontrolovanej AD.

Podstatná je však vždy adherencia čiže akceptovanie liečby a počúvanie pokynov lekára. Je to boj na dlhé trate, ale pri dobre nastavenej liečbe sa dá aj toto ochorenie držať pod kontrolou. Súčasťou úspešnej liečby je aj trpezlivosť a disciplína pacienta, ktorý sa musí denne venovať správnej hygiene svojej pokožky, nosiť vhodné oblečenie a konzumovať nealergizujúce potraviny.

 

redakcia Doma a Rada, FOTO: archív

 

—————

Späť


Diskusia k článku

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok


Kontakt

magazín Doma a Rada